WHAT

Trashypeople undersøger adfærd i etageejendomme omkring affaldssortering i husholdninger.

"Fra Holdning til Handling"

Trashypeople's undersøgelse 'Fra holdning til handling' bygger på, at 89% af danske borgere ønsker at affaldssortere - men ikke gør det. 

Hvordan kan borgernes holdning omsættes til handling? 

Det besvarer Trashypeople’s undersøgelse med SAM-modellen, der omfatter facilitering af indendørssortering og kommunikation i form af mikroviden (hvordan man sortere).

Trashypeople har udarbejdet denne rapport på foranledning af Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Miljøstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriets ’Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi’ og er finansieret af samme. Udgivelsesdato: November 2015

Læs undersøgelsen her:   

Rapport Fra Holdning til Handling